+420 602 744 724

Objevte kouzlo potápění do větších hloubek – za použití normoxického trimixu se můžete mnohem bezpečněji než se vzduchem potápět do hloubek od 39 metrů do maximálně 66 metrů. Přihlaste se do kurzu Normoxic Trimix Diver.

Kurz Normoxic Diver nabízí rozšíření vašich potápěčských znalostí a dovedností do další úrovně technického potápění. Kromě důkladných znalostí o různých plynů na organismus potápěče a plánování náročných dekompresních ponorů je v tomto kurzu kladen velký důraz na nácvik různých technik pohybu pod vodou a řešení krizových situací při hloubkovém potápění. Potápěč úspěšným absolvováním kurzu získá certifikaci ASTD opravňující k potápění do hloubky 66 metrů. Kurz vyučují instruktoři David Čani a David Skoumal.

Průběh kurzu

 • Kurz Normoxic Trimix Diver je prvním kurzem věnující se technickému potápění s použitím dýchací směsi Trimix, která se používá pro dýchání ve velkých hloubkách. Tento kurz obsahuje základní informace a dovednosti spojené s technickým potápěním do hloubky 66 metrů s použitím i všech vhodných nitroxových směsí a kyslíku pro dekompresi.
 • Tento kurz zahrnuje výcvik znalostí a dovedností konfigurace dvoulahvového přístroje plněného standardizovanými směsmi normoxického Trimixu a technik používaných v potápění.
 • Výcvik praktických znalostí konfigurace výstroje a technik používaných v technickém potápění navazuje na kurz Advanced EANx (IANTD) nebo kurz Technical Diver (ASTD).
 • Kurz zahrnuje použití směsí normoxického Trimixu v rozmezí od 16% do 21% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,4 bar/ata = 140 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21% až do maximálně 100% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas).
 • Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Teorie

Naučíte se různé metody plánování dekompresního postupu, nové znalosti o dekompresní nemoci v souvislosti s jinými dýchacími směsmi, gas management při potápění s trimixem a řešit krizové situace při potápění s trimixem.

 • Plán ponoru s důrazem na správný výběr NTx směsi pro pobyt na dně a nitroxové směsi pro dekompresi.
 • Plánování spotřeby s rozdílnými plyny.
 • Použití kyslíku pro dekompresi.
 • Výpočet dekomprese dle všech běžně používaných pomůcek (tabulky, nitroxové tabulky, dekompresní počítač, výpočet z hlavy, PC či ekvivalent).
 • Vytvoření záložního Bail out plánu, výpočet parametrů CNS a celotělové kyslíkové toxicity.
 • Technická problematika potápění do hloubky 66 metrů s více lahvemi.

Praxe na volné vodě

Ve volné vodě postupujete od tréninku základních dovedností a dekompresního postupu k hlubším náročným ponorům, ve kterých instruktorovi prokážete samostatné vedení ponoru a bezpečné zvládnutí praktických dovedností při potápění s normoxických trimixem (hloubka ponoru max. 66 metrů).

 • Dokonalé zvládnutí správné konfigurace výstroje v setu 2 lahví s propojkou a 1 dekompresní láhve.
 • Předvedení vzájemné kontroly před zanořením – S drills (OOA, Bubble check a Valve drill) a kompletního Valve drillu (uzavření a otevření ventilů a výměny regulátorů) při použití dekompresní lahve pod vodou.
 • Předvedení řádného vyvážení pod vodou a kontroly vztlaku a za pomocí BCD připoužití dekompresní lahve.
 • Praktický nácvik správného provádění dekompresních zastávek včetně dodržení výstupové rychlosti mezi zastávkami 3 m/min.
 • Předvést vypuštění dekompresní bójky a nácvik dekomprese na bójce při použití dekompresní lahve.
 • Schopnost řešení krizové situace potápěč bez vzduchu (OOA – Out of air) a bez masky pomocí sdílení vzduchu v hloubce minimálně 30 metrů a provedení kontrolovaného výstupu.
 • Předvedení práce s dekompresní lahví, výměna dekompresních lahví pod vodou s partnerem bez ztráty vztlaku.
 • Předvedení plánování ponoru (plánování spotřeby dekompresního vertikálního ponoru např. Rock Bottom), praktické provedení ve vodě.
 • Předvést schopnost zvládnout situaci akutní ztráty vztlaku a situaci s akutním přebytkem vztlaku.
 • Plavat na hladině s plnou výstrojí na vzdálenost 300 metrů.
 • Dopomoc unavenému potápěči – tažení na hladině na vzdálenost alespoň 100 metrů.
 • Předvedení Frog kicku (žabího kopu) a Back kicku (kopu vzad) jako základních kopů ploutvemi používaných v technickém potápění.

Pro koho je kurz určen

 • Kvalifikace Advanced Nitrox Diver (AEANx) & Deep Diver (IANTD) nebo kurz Technical Diver (ASTD) či jiná ekvivalentní kvalifikace z oblasti technického potápění.
 • Minimální věková hranice je 18 let.
 • Vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem.
 • Minimálně 100 ponorů, z toho 30 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.

Jaké vybavení potřebujete na kurz

 • Dvojče, suchý oblek, primární automatika (hadice 210 cm) a záložní automatika, křídlo, hlavní světlo a záložní světla, 2x PC s gauge modem (ideálně stopky po vteřinách), kompas, řezací nástroje, wetnotes, 2x maska, dekompresní bójka a osobní bubínek.
 • Min. 1 kyslíkově čistá stage se samostatnou automatikou (s postrojem a adekvátním popisem).
 • Kyslíkový analyzátor, je doporučen heliový analyzátor.
 • Doporučena je argonová lahev se samostatnou automatikou.
 • Pro bližší informace nás kontaktujte.

 

Cena kurzu zahrnuje výukové materiály ASTD, pronájem prostor a certifikační poplatek ASTD.

V ceně není zahrnuto plnění směsí pro potápění a další náklady spojené s realizací kurzu (doprava na lokality, ubytování apod.).

Zaslat dotaz